WAT IS OSTEOPATHIE?

Ontstaan van de osteopathie

Osteopathie ontstond oorspronkelijk in de Verenigde Staten, aan het einde van de 19de eeuw. Andrew Taylor Still, arts van opleiding, was teleurgesteld in de resultaten van de op dat moment klassieke therapieën en ontwikkelde de osteopathie. Via Groot-Brittannië kende deze geneeswijze zijn ingang in Europa.

De 5 principes van de osteopathie

Osteopathie is gestoeld op 5 principes. 5 principes die elke osteopaat in zijn behandelingen hoort toe te passen.

  • Het lichaam is één geheel. Dit principe, ook wel ‘holisme’ genoemd, houdt in dat een oorzaak voor een bepaalde klacht vaak op een heel andere plaats in het lichaam moet gezocht worden.
  • Leven is bewegen. Om optimaal te kunnen functioneren, is beweging voor het lichaam noodzakelijk. Structuren die niet meer bewegen of minder efficiënt bewegen creëren een 'terrein', een plaats in het lichaam waar mogelijke klachten zich kunnen manifesteren.
  • Het lichaam bezit zelfgenezend vermogen. Een osteopaat zal strikt genomen niet ‘genezen’. Hij zal ervoor proberen zorgen dat de structuren in het lichaam terug optimaal bewegen, om zo het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren.
  • Structuur & functie zijn onlosmakelijk verbonden. De bouw van een bepaalde structuur zal directe invloed hebben op zijn functie. Tevens zal, als een structuur langere tijd tot een bepaalde functie ‘gedwongen’ wordt, de bouw van deze structuur veranderen.
  • De regel van de arterie: oftewel: de regel van de slagader. Elk weefsel in het lichaam heeft nood aan de aanvoer van zuurstof en andere bouwstoffen, en de afvoer van afvalstoffen. Als deze aan- & afvoer gestoord is, zal dit leiden tot problemen.

De naam ‘osteopathie’

‘Osteopathie’ betekent letterlijk ‘ziekte van het bot’. Dit zorgt vaak voor de verkeerdelijke gedachte dat osteopaten enkel de botten zouden behandelen. Feitelijk koos A.T. Still deze naam symbolisch. Hij stelde vast dat eender welke ziekte altijd als gevolg had dat er een veranderde botgroei optrad. Hij kwam tot de conclusie dat een gezonde botstructuur een goede gezondheid betekende. Vandaar zijn keuze voor de naam ‘osteopathie’.

Osteopathie in België

Zoals al aangehaald, kwam de osteopathie uiteindelijk via Groot-Brittannië uit de VS naar Europa. Reeds geruime tijd is de osteopathie in België aan een opmars bezig, en is er, vooral vanuit de osteopaten zelf, vraag naar een wettelijk kader. In 1999 werd, na druk vanuit Europa, de ‘wet Colla’ goedgekeurd, de wet op de niet-conventionele geneeswijzen. Hierin werd een stappenplan voorzien waarmee osteopathie, chiropraxie, homeopathie en accupunctuur wettelijk zouden erkend worden.
Tot op heden is de uitvoering van deze wet echter nog zeer beperkt, waardoor er nog steeds geen wettelijk kader voor de osteopathie in België aanwezig is. Wij blijven als osteopaten nog steeds vragen naar en meewerken aan deze erkenning. Zij is namelijk in het belang van onze patiënten! Momenteel staat deze erkenning weer meer in de spotlight. Er worden dan ook langzaamaan weer vorderingen geboekt. Uiteraard houden wij u via onze website op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen hierover!