INDICATIES VOOR OSTEOPATHIE

Alle indicaties voor osteopathische behandeling opsommen zou ons (en u) veel tijd kosten. Algemeen kan u uitgaan van de volgende ‘richtlijn’: bij alle klachten waar de klassieke geneeskunde met technische onderzoeken (RX-foto’s, scans, echoscopie,…) geen duidelijke oorzaak kan aanwijzen, kan osteopathie helpen. Echter, een structurele verandering (die dus wel op een technisch onderzoek zichtbaar is), wil niet zeggen dat osteopathie niét meer kan helpen. Vaak kan osteopathie ook hier soelaas brengen door andere, nog niet veranderde, structuren terug in beweging te brengen. Zo zal de ‘kapotte’ structuur minder belast worden en de pijn afnemen.

Om dit wat te verduidelijken, halen wij graag enkele voorbeelden aan van klachten waarbij osteopathie kan helpen. Vindt u uw klacht niet direct terug in het lijstje en had u graag geweten of osteopathie en Re-Balance voor u iets kunnen betekenen? Neem dan zeker contact op met ons!

Bij baby’s

  • Reflux (overmatig teruggeven)
  • Darmkrampjes
  • Voorkeurshoudingen
  • Afgeplat hoofdje
  • Huilbaby’s

Bij volwassenen

  • Gewrichtsklachten (schouder, knie, elleboog,…)
  • Nek- & lage rugklachten
  • Hoofdpijn
  • Gastro-oesophageaal reflux (zure oprispingen)
  • Verteringsproblemen

Verder is osteopathie niet alleen curatief, genezend, maar ook preventief inzetbaar. Steeds meer patiënten komen preventief op controle bij de osteopaat ‘om alles eens te laten losmaken’. Zij merken zelf dat ze hierdoor langer klachtenvrij blijven en de echte problemen steeds voor blijven. Het is moeilijk om een ideale frequentie van osteopathische behandelingen vast te stellen, maar vaak is 4 keer per jaar een goed gemiddelde.