VEELGESTELDE VRAGEN OVER OSTEOPATHIE

Worden osteopathische behandelingen terugbetaald door de mutualiteit?
Ja. Een osteopathiebehandeling wordt terugbetaald door de mutualiteit, indien ze wordt uitgevoerd door een erkend, professioneel osteopaat. Zowel Sophie als Hans zijn erkend als professioneel osteopaat en zo ook geregistreerd bij de verschillende mutualiteiten. Hoeveel u terugkrijgt, hangt af van uw mutualiteit.

Na een behandeling krijgt u van uw osteopaat een door hem ondertekend grijs 'attest osteopathie'. Hierop vult uw osteopaat uw naam, de dag van behandeling en de kostprijs van de behandeling in. U moet dit attest enkel nog vervolledigen met een klevertje van uw mutualiteit en het aan het ziekenfonds bezorgen.

Terug naar boven

Hoe verloopt een consultatie bij een osteopaat?
Tijdens de eerste consultatie zal de osteopaat starten met een uitgebreid vraaggesprek, de anamnese. Hij zal hierin zoveel mogelijk te weten proberen te komen over uw klacht. Eens hij uw klacht goed kan situeren, zal uw osteopaat zich een beeld vormen over uw voorgeschiedenis. Het kan namelijk goed zijn dat bvb ongevallen, operaties of ziektes die u in het verleden doormaakte, nu nog een invloed hebben op uw klacht. Of misschien zijn er nog wel andere symptomen die u tot nu toe niet aan uw klacht gelinkt hebt, maar die voor uw osteopaat belangrijk zijn om weten.
Na deze anamnese zal de osteopaat u volledig onderzoeken. Hij doet dit om een beeld te krijgen van waar er zich blokkades in het lichaam bevinden en hoe deze uw klacht kunnen veroorzaken. Tevens probeert hij uit te zoeken welke structuur in uw lichaam nu juist de pijn veroorzaakt. Wanneer het onderzoek klaar is, stelt de osteopaat een behandelingsstrategie op, die hij kort met u bespreekt. Afhankelijk van wat hij gevonden heeft, kan het zijn dat hij voor uw rugklachten begint met een behandeling in de buik! Oorzaak & gevolg, weet u nog…

Dit stramien herhaalt zich elke behandeling, al zullen anamnese en onderzoek iets sneller gaan. Uw osteopaat wil echter elke behandeling opnieuw weten hoe het met u gaat en gegaan is, en hij zal ook elke behandeling opnieuw zijn onderzoek uitvoeren. Het gebeurt namelijk vaak dat er al heel wat structuren beter bewegen, maar dit nog geen invloed heeft op de klacht. Nog even afwachten is dan de boodschap…
Terug naar boven

De 2 dagen na een behandeling voel ik me altijd minder goed. Ik heb meer pijn of voel me vermoeid. Is dit normaal?
Dit is zeker niet abnormaal! Een osteopathische behandeling is best ingrijpend voor het lichaam. Vaak brengt de osteopaat structuren die reeds jaren niet meer bewogen hebben terug in beweging. Dit is heel wat nieuwe informatie waarmee het lichaam moet omgaan! Meestal duurt deze aanpassingsperiode een tweetal dagen, waarna u zich veel beter voelt! Houdt het slechte gevoel toch langer aan, dan neemt u best even contact op met uw osteopaat.
Terug naar boven

Hoelang duurt een behandeling en hoe vaak moet ik terugkomen?
Een behandeling zal tussen de 30 en de 45 minuten in beslag nemen. Aangezien de eerste behandeling begint met een uitgebreid vraaggesprek (de anamnese), duurt deze meestal iets langer dan eventuele vervolgbehandelingen. Hoe vaak u behandeld wordt, zal afhangen van uw klacht en van de bewegingsbeperkingen die uw osteopaat vindt. Over het algemeen zijn er 3 tot 5 behandelingen nodig om de klacht aan te pakken.
Terug naar boven

Heb ik een voorschrift nodig voor osteopathie?
Nee, voor een behandeling bij de osteopaat hebt u geen voorschrift nodig. Ook voor de terugbetaling van het ziekenfonds is er geen voorschrift nodig.
Terug naar boven

Moet ik mijn ‘platen’ of resultaten van andere vroegere onderzoeken meenemen naar mijn osteopaat?
Als u voor de eerste keer op consultatie gaat bij uw osteopaat, of u hebt recent nieuwe onderzoeken laten uitvoeren, is het steeds interessant dat u de resultaten van deze onderzoeken ook meeneemt en toont aan uw osteopaat. Uw osteopaat kan deze kennis gebruiken in zijn behandelingsstrategie en kan eventueel zijn technieken aanpassen aan bekende structurele problemen.
Terug naar boven

Wat is het verschil tussen een osteopaat en een kinesist?
Een kinesist probeert vooral rechtstreeks op de pijnregio van de patiënt in te werken. Hij doet dit door verschillende niet-medicamenteuze technieken toe te passen, zoals bvb massage, warmtetherapie of oefentherapie. Verder zijn zij bij uitstek geschikt om mensen bij te staan in hun revalidatie na een ongeval of immobilisatie. Een osteopaat zal proberen de oorzaak van het probleem aan te pakken. Hij zal niet direct inwerken op de pijnregio van de patiënt, maar eerder op afstand gaan kijken welke blokkades en problemen uiteindelijk de pijn gaan veroorzaken. Hij zal deze weg nemen, om er zo voor te zorgen dat het lichaam zelf aan de slag kan om de pijn te verminderen.
Terug naar boven

Waar kan ik meer informatie over osteopathie in het algemeen vinden?
Een zeer goede website over osteopathie in het algemeen is www.professioneleosteopaten.be. Op deze website vindt u meer uitleg over wat osteopathie is, hoe het ontstaan is, mogelijke indicaties en de laatste ontwikkelingen rond osteopathie. Daarnaast vindt u er ook een zoekmachine waarmee u professionele osteopaten kan opzoeken. Dit zijn therapeuten waarbij u er mag vanuit gaan dat zij goed opgeleid zijn, en enkel de osteopathie beoefenen. Zij zijn tevens aangesloten bij een beroepsvereniging en allemaal erkend door de mutualiteiten, waardoor u in aanmerking komt voor terugbetaling door uw ziekenfonds.
Terug naar boven